ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนประชานิคม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100801100891086110089
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนประชานิคม
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonprachanicom
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้านชุมชนประชานิคม
ตำบลท่าแซะ
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7762-2037www.prachanikhom.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.6958938
Longitude
99.12738
Tabe 3
Tab 5