ข้อมูลสถานศึกษา
ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100831100871086110087
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)
ชื่อ (อังกฤษ)thairathwittaya77
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้านบ้านเนินสันติ
ตำบลท่าแซะ
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7759-9203
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.661378
Longitude
99.199343
Tabe 3
Tab 5