ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านดอนเคี่ยม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100901100961086110096
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนเคี่ยม
ชื่อ (อังกฤษ)Bandonkhiem
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านดอนเคี่ยม
ตำบลรับร่อ
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7750-5447
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.61852933
Longitude
99.08833162
Tabe 3
Tab 5