ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านรับร่อ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100911100981086110098
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านรับร่อ
ชื่อ (อังกฤษ)Banrubroo
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านรับร่อ
ตำบลรับร่อ
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7754-7106
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.6176
Longitude
99.1053
Tabe 3
Tab 5