ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหาดใน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100921101001086110100
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหาดใน
ชื่อ (อังกฤษ)Banhadnai
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านหาดใน
ตำบลรับร่อ
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7763-0005
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.6374315
Longitude
99.0558528
Tabe 3
Tab 5