ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเหมืองทอง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100941100771086110077
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเหมืองทอง
ชื่อ (อังกฤษ)Banmuengthong
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านเหมืองทอง
ตำบลสลุย
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7763-0110
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.8745893
Longitude
99.14063
Tabe 3
Tab 5