ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านคันธทรัพย์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100951101031086110103
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคันธทรัพย์
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhanthasup
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านคันธทรัพย์
ตำบลสลุย
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7761-0163 www.khansup.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.8538218
Longitude
99.1875003
Tabe 3
Tab 5