ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเนินทอง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100961101041086110104
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเนินทอง
ชื่อ (อังกฤษ)Banneonthong
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านเนินทอง
ตำบลสลุย
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
077-630-399
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.86476802
Longitude
99.23125253
Tabe 3
Tab 5