ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสวนทรัพย์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100971101091086110109
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสวนทรัพย์
ชื่อ (อังกฤษ)suansub
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านสวนทรัพย์
ตำบลสลุย
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7763-0107
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.8143695
Longitude
99.20924169
Tabe 3
Tab 5