ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านพรุตะเคียน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860100981101061086110106
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านพรุตะเคียน
ชื่อ (อังกฤษ)Banpruthakiean
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านพรุตะเคียน
ตำบลสลุย
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.82646786
Longitude
99.25751142
Tabe 3
Tab 5