ข้อมูลสถานศึกษา
ประชาพัฒนา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101011101071086110107
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ประชาพัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)Prachapattana
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านประชาพัฒนา
ตำบลสองพี่น้อง
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7751-0615
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.7877666
Longitude
99.249097
Tabe 3
Tab 5