ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านธรรมเจริญ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101041100761086110076
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านธรรมเจริญ
ชื่อ (อังกฤษ)Thamjareon
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านธรรมเจริญ
ตำบลหงษ์เจริญ
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7763-0010
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.85772667
Longitude
99.094395
Tabe 3
Tab 5