ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านตาหงษ์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101051101101086110110
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตาหงษ์
ชื่อ (อังกฤษ)Bantahong
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านตาหงษ์
ตำบลหงษ์เจริญ
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7761-3147
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.7834177
Longitude
99.1905362
Tabe 3
Tab 5