ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบึงลัด
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101071100691086110069
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบึงลัด
ชื่อ (อังกฤษ)Banbeunglad school
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านบึงลัด
ตำบลหงษ์เจริญ
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพรชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7763-0111
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.81025475
Longitude
99.17990169
Tabe 3
Tab 5