ข้อมูลสถานศึกษา
ประชานิคม 4
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101081100701086110070
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ประชานิคม 4
ชื่อ (อังกฤษ)PRACHANIKOM4
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านประชานิคม 4
ตำบลหงษ์เจริญ
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7761-0109www.prachanikhom4.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.778807
Longitude
99.154616
Tabe 3
Tab 5