ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านยายไท
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101091100711086110071
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยายไท
ชื่อ (อังกฤษ)Banyaithai
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านยายไท
ตำบลหงษ์เจริญ
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7761-3150
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.7511305
Longitude
99.2024485
Tabe 3
Tab 5