ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหินแก้ว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101101100991086110099
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหินแก้ว
ชื่อ (อังกฤษ)Banhinkeaw
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านหินแก้ว
ตำบลหินแก้ว
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7763-0110
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.608967
Longitude
99.075531
Tabe 3
Tab 5