ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านน้ำเย็น
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101111101011086110101
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำเย็น
ชื่อ (อังกฤษ)Bannamyen
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหินแก้ว
ตำบลท่าแซะ
อำเภอชุมพร
จังหวัด86190
รหัสไปรษณีย์10.58618885
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
077-630620
คำนวณการเดินทาง
Latitude
99.01001608
Longitude
Tabe 3
Tab 5