ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านจันทึง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101121100971086110097
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านจันทึง
ชื่อ (อังกฤษ)BanJanthueng
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านจันทึง
ตำบลหินแก้ว
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7763-0013
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.5861144
Longitude
99.0563005
Tabe 3
Tab 5