ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านทรายแก้ว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101131101181086110118
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทรายแก้ว
ชื่อ (อังกฤษ)bansaikiew
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านทรายแก้ว
ตำบลเขาไชยราช
อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7763-0023
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.9441605
Longitude
99.441789
Tabe 3
Tab 5