ข้อมูลสถานศึกษา
ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ)
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101151101211086110121
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ)
ชื่อ (อังกฤษ)Thairatwitthaya ๗๖ (Banpala)
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านพละ
ตำบลเขาไชยราช
อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
077-651250www.thairatwitthaya76.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.922352
Longitude
99.28752
Tabe 3
Tab 5