ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านไชยราช
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101181101241086110124
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไชยราช
ชื่อ (อังกฤษ)Banchairach
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านไชยราช
ตำบลเขาไชยราช
อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7763-0021
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.96069843
Longitude
99.36282942
Tabe 3
Tab 5