ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านวังช้าง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101191101281086110128
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังช้าง
ชื่อ (อังกฤษ)Banwangchang
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านวังช้าง
ตำบลชุมโค
อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7759-1483www.banwangchang.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.7500425
Longitude
99.332933
Tabe 3
Tab 5