ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหินกบ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101201101321086110132
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหินกบ
ชื่อ (อังกฤษ)Banhinkob School
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านหินกบ
ตำบลชุมโค
อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7751-2075
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.715525
Longitude
99.379127
Tabe 3
Tab 5