ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบางจาก
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101211101301086110130
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบางจาก
ชื่อ (อังกฤษ)BANBANGJAG SCHOOL
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านบางจาก
ตำบลชุมโค
อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7763-0026
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.77050382
Longitude
99.40328983
Tabe 3
Tab 5