ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านชุมโค
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101221101311086110131
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านชุมโค
ชื่อ (อังกฤษ)Banchumko
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านชุมโค
ตำบลชุมโค
อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7759-1010
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.72931769
Longitude
99.32468425
Tabe 3
Tab 5