ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านดอนทราย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101241101331086110133
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนทราย
ชื่อ (อังกฤษ)Bandontry
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านดอนทราย
ตำบลชุมโค
อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7759-1326
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.7730355
Longitude
99.2953883
Tabe 3
Tab 5