ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบ่ออิฐ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101261101291086110129
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบ่ออิฐ
ชื่อ (อังกฤษ)BANBOIT
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ่ออิฐ
ตำบลชุมโค
อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7759-1562
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.6860025
Longitude
99.3500905
Tabe 3
Tab 5