ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านทุ่งเรี้ย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101271101251086110125
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งเรี้ย
ชื่อ (อังกฤษ)bantungrea
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านทุ่งเรี้ย
ตำบลดอนยาง
อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7763-0032
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.8305599
Longitude
99.3264518
Tabe 3
Tab 5