ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนมาบอำมฤต
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101281101191086110119
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนมาบอำมฤต
ชื่อ (อังกฤษ)ChumChonmapamarit
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านชุมชนมาบอำมฤต
ตำบลดอนยาง
อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7757-8401
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.8660726
Longitude
99.342338
Tabe 3
Tab 5