ข้อมูลสถานศึกษา
วัดดอนยาง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101291101201086110120
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดดอนยาง
ชื่อ (อังกฤษ)WADDONYANG
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านวัดดอนยาง
ตำบลดอนยาง
อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7763-0030
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.87164214
Longitude
99.40096167
Tabe 3
Tab 5