ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101311101381086110138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
ชื่อ (อังกฤษ)Chumchonbantalasup
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
ตำบลทะเลทรัพย์
อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7765-5074
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.72191227
Longitude
99.25874212
Tabe 3
Tab 5