ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านคอกม้า
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101321101451086110145
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคอกม้า
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhokma
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านคอกม้า
ตำบลบางสน
อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7763-0109
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.64938929
Longitude
99.27924156
Tabe 3
Tab 5