ข้อมูลสถานศึกษา
อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101331101351086110135
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)
ชื่อ (อังกฤษ)ANUBANPATHIU
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบางสน
ตำบลบางสน
อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7759-1180
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.710095
Longitude
99.320575
Tabe 3
Tab 5