ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านดอนตะเคียน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101341101361086110136
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนตะเคียน
ชื่อ (อังกฤษ)Bandontakean
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านดอนตะเคียน
ตำบลบางสน
อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7758-6117
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.6832599
Longitude
99.3260107
Tabe 3
Tab 5