ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านถ้ำธง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101371101151086110115
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านถ้ำธง
ชื่อ (อังกฤษ)Banthamthong
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านถ้ำธง
ตำบลปากคลอง
อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7763-0040
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.81442196
Longitude
99.29718018
Tabe 3
Tab 5