ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านปากคลอง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101391101121086110112
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปากคลอง
ชื่อ (อังกฤษ)Banpagklong
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านปากคลอง
ตำบลปากคลอง
อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7763-0036
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.85576829
Longitude
99.43044019
Tabe 3
Tab 5