ข้อมูลสถานศึกษา
วัดบางแหวน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101401101131086110113
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบางแหวน
ชื่อ (อังกฤษ)watbangwaen
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านวัดบางแหวน
ตำบลปากคลอง
อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7763-0035
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.8981676
Longitude
99.4253391
Tabe 3
Tab 5