ข้อมูลสถานศึกษา
ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101421101401086110140
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย)
ชื่อ (อังกฤษ)Thairatwittaya 78
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านวัดสามัคคีชัย
ตำบลสะพลี
อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7763-0042
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.5966491
Longitude
99.2800718
Tabe 3
Tab 5