ข้อมูลสถานศึกษา
อนุบาลบ้านเนินสำลี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
860101431101411086110141
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลบ้านเนินสำลี
ชื่อ (อังกฤษ)Anubalbannoensamlee
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านเนินสำลี
ตำบลสะพลี
อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์86230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-7756-0311wwww.school.obec.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
10.6050522
Longitude
99.2642807
Tabe 3
Tab 5