สพป.ชพ.๑.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
860100021100211086110021 วัดหาดทรายแก้ว ตากแดด เมืองชุมพร เมือง2322946533--1791116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100011100641086110064 วัดขุนกระทิงขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5152696----848112ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100041100651086110065 บ้านในห้วย ตากแดด เมืองชุมพร เมือง2112516----6288-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100061100611086110061 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5222766363--1341112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100081100201086110020 อนุบาลชุมพร ท่าตะเภา เมืองชุมพร เมือง1400141,72646----2,1266035-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
860100091100131086110013 วัดดอนทรายแก้ว ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง43321146543--2011118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100101100081086110008 วัดพิชัยยาราม ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4854332122629--6792527-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
860100111100091086110009 บ้านคอสน ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4202506----7089-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100131100071086110007 บ้านบางคอย ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง45421337----187921-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100141100121086110012 บ้านบางหลง ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4132566----6989-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100151100541086110054 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5203636----8399-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100161100531086110053 บ้านทุ่งหงษ์ ทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5322906----122815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100171100601086110060 บ้านเขาบ่อ ทุ่งคาเมืองชุมพรเมือง5413756413--1571213-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100191100511086110051 วัดดอนมะม่วง ทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5483756----123914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100201100521086110052 วัดทุ่งคา ทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5163546----7098-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100211100181086110018 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)ตากแดด เมืองชุมพรเมือง217181,090354331317761,8716230-ปกติปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
860100231100341086110034 วัดหูรอ นาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3333936----126914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100241100361086110036 บ้านสามเสียม นาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3273756----102911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100251100351086110035 ชุมชนบ้านนาชะอัง นาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3433996623--2041217-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100271100381086110038 วัดนาทุ่ง นาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง23521176----152819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100291100411086110041 บ้านหนองเนียน บางลึก เมืองชุมพร เมือง3232456----6889-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100301100451086110045 วัดบางลึก บางลึก เมืองชุมพร เมือง3102356----4586-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100321100471086110047 บ้านศาลาลอย บางลึก เมืองชุมพร เมือง392326----4185-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100361100141086110014 วัดคูขุด บางหมาก เมืองชุมพร เมือง2213516----7298-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100371100151086110015 บ้านดอนไทรงาม บางหมาก เมืองชุมพร เมือง2452896883--2221120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100391100161086110016 บ้านคอเตี้ย บางหมาก เมืองชุมพร เมือง2172666----83810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100401100171086110017 วัดดอนรวบ บางหมาก เมืองชุมพร เมือง2252926823--1991118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100411100631086110063 บ้านเขาวง บ้านนา เมืองชุมพร เมือง13921076----146818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100421100231086110023 บ้านท่ามะปริง บ้านนา เมืองชุมพร เมือง13521176473--1991118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100431100051086110005 วัดหัวกรูด ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง4393786263--1431212-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860101021101081086110108 บ้านร้านตัดผม สองพี่น้อง ท่าแซะ ท่าแซะ1734345121336--5512225-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
860100441100011086110001 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง4130537214----5021926-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
860100451100021086110002 บ้านหัวถนน ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง4513906223--1631214-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100461100031086110003 บ้านหาดภราดรภาพ ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง4192536----7289-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100471100251086110025 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม วังไผ่ เมืองชุมพร เมือง140224381165--3991527-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860100481100261086110026 วัดดอนเมือง วังไผ่ เมืองชุมพร เมือง12821216413--1901117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100521100291086110029 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) วังใหม่ เมืองชุมพร เมือง13421106423--1861117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100531100301086110030 วัดน้อมถวาย วังใหม่ เมืองชุมพร เมือง15121696713--2911126-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100551100321086110032 บ้านนาแซะ วังใหม่ เมืองชุมพร เมือง1282796303--1371112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100561100331086110033 บ้านท่าไม้ลาย เมืองชุมพร ชุมพร เมือง15521416733--2691124-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100591100561086110056 วัดเชิงกระ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร เมือง5193596----7899-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100601100581086110058 บ้านคลองสูบ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร เมือง5212746483--1431113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100611100591086110059 บ้านเขาชันโต๊ะ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร เมือง5342856363--1551114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100621100671086110067 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วิสัยเหนือ เมืองชุมพร เมือง55321966673--3161129-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860100631100041086110004 บ้านหาดทรายรี หาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4242766----100813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100641100061086110006 บ้านทุ่งมะขาม หาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4232696383--1301112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100661100421086110042 ชุมชนวัดหาดพันไกร หาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3122656433--1201111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100681100731086110073 บ้านใหม่พัฒนา คุริง ท่าแซะ ท่าแซะ2102426----5287-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100691100741086110074 ประชานิคม 2 คุริง ท่าแซะ ท่าแซะ22521026563--1831117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100701102821086110282 บ้านท่าลานทอง คุริง ท่าแซะ ท่าแซะ26731576----224925-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
860100711100721086110072 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ท่าแซะ15331006533--2061217-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100721100841086110084 บ้านแก่งเพกาทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ท่าแซะ182736----81810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100731100811086110081 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ3193496----6898-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100751100781086110078 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ382146----2283-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100761100791086110079 บ้านหนองเรือ ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ35321946----247831-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
860100771100801086110080 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ3123356----4795-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100781100831086110083 บ้านหาดส้มแป้น ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ33921046----143818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100791100851086110085 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ ท่าแซะ268441312----4811630-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
860100801100891086110089 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ ท่าแซะ225221471214--3601328-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860100831100871086110087 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ ท่าแซะ21134532182629--9073129-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
860100891100931086110093 บ้านละมุ นากระตาม ท่าแซะ ท่าแซะ2213506----7198-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100901100961086110096 บ้านดอนเคี่ยม รับร่อ ท่าแซะท่าแซะ36731606----227925-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
860100911100981086110098 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
รับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3203306----5096-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100921101001086110100 บ้านหาดใน รับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ34621656703--2811126-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100931102831086110283 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี รับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ31917727193329--1,2503536-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
860100941100771086110077 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ1142496----6388-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100951101031086110103 บ้านคันธทรัพย์ สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ170318171266--3771624-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860100961101041086110104 บ้านเนินทอง สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ174317761093--3601230-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860100971101091086110109 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ1123226----3494-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100981101061086110106 บ้านพรุตะเคียน สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ12821146----142818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100991101051086110105 บ้านใหม่สมบูรณ์ สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ16331236----186921-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101001101021086110102 บ้านงาช้าง สองพี่น้อง ท่าแซะ ท่าแซะ14831176433--2081217-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101011101071086110107 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
สองพี่น้อง ท่าแซะ ท่าแซะ1153366----5196-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101031101111086110111 บ้านทรายขาว สองพี่น้อง ท่าแซะ ท่าแซะ15521636763--2941127-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101041100761086110076 บ้านธรรมเจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ14922136813--3431131-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860101051101101086110110 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1313816----112912-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101061100681086110068 บ้านกลาง หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1333946----127914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101071100691086110069 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1313656----96911-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101081100701086110070 ประชานิคม 4 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1793230111166--4252021-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860101091100711086110071 บ้านยายไท หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1253646----89910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101101100991086110099 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
หินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3122536193--84118-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101111101011086110101 บ้านน้ำเย็น ท่าแซะ ชุมพร ท่าแซะ33621056----141818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101121100971086110097 บ้านจันทึง หินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ33931136----152917-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101131101181086110118 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
เขาไชยราช ปะทิว ปะทิว2142366----5086-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101151101211086110121 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) เขาไชยราช ปะทิว ปะทิว24721356823--2641124-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101181101241086110124 บ้านไชยราช
#Stand Alone
เขาไชยราช ปะทิว ปะทิว2222666----88811-Stand Aloneปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101191101281086110128 บ้านวังช้าง ชุมโค ปะทิว ปะทิว14431436----187921-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101201101321086110132 บ้านหินกบ ชุมโค ปะทิว ปะทิว1343606----94910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101211101301086110130 บ้านบางจาก ชุมโค ปะทิว ปะทิว13531366383--2091217-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101221101311086110131 บ้านชุมโค ชุมโค ปะทิว ปะทิว1433476----90910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101241101331086110133 บ้านดอนทราย ชุมโค ปะทิว ปะทิว1153326----4795-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101261101291086110129 บ้านบ่ออิฐ ชุมโค ปะทิว ปะทิว1122276----3985-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101271101251086110125 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ดอนยาง ปะทิว ปะทิว2273486----7598-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101281101191086110119 ชุมชนมาบอำมฤต ดอนยาง ปะทิว ปะทิว2222898231----1,2043931-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
860101291101201086110120 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ดอนยาง ปะทิว ปะทิว2192676----86811-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101301101231086110123 บ้านห้วยรากไม้ ดอนยาง ปะทิว ปะทิว25231336----185921-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101311101381086110138 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว14921636633--2751125-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101321101451086110145 บ้านคอกม้า บางสน ปะทิว ปะทิว1142466----6088-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101331101351086110135 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) บางสน ปะทิว ปะทิว1130641015----5402126-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
860101341101361086110136 บ้านดอนตะเคียน บางสน ปะทิว ปะทิว14321066----149819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101361101171086110117 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปากคลอง ปะทิว ปะทิว2142376----5186-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101371101151086110115 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากคลอง ปะทิว ปะทิว2202496----6989-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101391101121086110112 บ้านปากคลอง ปากคลอง ปะทิว ปะทิว23821556----193824-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101401101131086110113 วัดบางแหวน ปากคลอง ปะทิว ปะทิว22821006753--2031118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101421101401086110140 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) สะพลี ปะทิว ปะทิว15721866993--3421131-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860101431101411086110141 อนุบาลบ้านเนินสำลี สะพลี ปะทิว ปะทิว13521016----136817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101451101431086110143 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) สะพลี ปะทิว ปะทิว13821476623--2471122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3