> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
860101191101281086110128 บ้านวังช้าง ชุมโค ปะทิว ปะทิว14431436----187921-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101201101321086110132 บ้านหินกบ ชุมโค ปะทิว ปะทิว1343606----94910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101211101301086110130 บ้านบางจาก ชุมโค ปะทิว ปะทิว13531366383--2091217-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101221101311086110131 บ้านชุมโค ชุมโค ปะทิว ปะทิว1433476----90910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101241101331086110133 บ้านดอนทราย ชุมโค ปะทิว ปะทิว1153326----4795-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101261101291086110129 บ้านบ่ออิฐ ชุมโค ปะทิว ปะทิว1122276----3985-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101311101381086110138 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว14921636633--2751125-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101321101451086110145 บ้านคอกม้า บางสน ปะทิว ปะทิว1142466----6088-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101331101351086110135 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) บางสน ปะทิว ปะทิว1130641015----5402126-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
860101341101361086110136 บ้านดอนตะเคียน บางสน ปะทิว ปะทิว14321066----149819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101421101401086110140 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) สะพลี ปะทิว ปะทิว15721866993--3421131-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860101431101411086110141 อนุบาลบ้านเนินสำลี สะพลี ปะทิว ปะทิว13521016----136817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101451101431086110143 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) สะพลี ปะทิว ปะทิว13821476623--2471122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3