> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
860100021100211086110021 วัดหาดทรายแก้ว ตากแดด เมืองชุมพร เมือง2322906533--1751116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100011100641086110064 วัดขุนกระทิงขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5142666----808102ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100041100651086110065 บ้านในห้วย ตากแดด เมืองชุมพร เมือง2112506----6188-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100061100611086110061 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5222806343--1361112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100081100201086110020 อนุบาลชุมพร ท่าตะเภา เมืองชุมพร เมือง1400141,72346----2,1236035-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
860100091100131086110013 วัดดอนทรายแก้ว ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง43221136513--1961118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100101100081086110008 วัดพิชัยยาราม ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4854331122639--6792527-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
860100111100091086110009 บ้านคอสน ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4192486----6788-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100131100071086110007 บ้านบางคอย ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง44721297----176920-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100141100121086110012 บ้านบางหลง ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4132516----6488-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100151100541086110054 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5203636----8399-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100161100531086110053 บ้านทุ่งหงษ์ ทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5322916----123815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100171100601086110060 บ้านเขาบ่อ ทุ่งคาเมืองชุมพรเมือง5403786393--1571213-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100191100511086110051 วัดดอนมะม่วง ทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5483746----122914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100201100521086110052 วัดทุ่งคา ทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5153546----6998-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100211100181086110018 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)ตากแดด เมืองชุมพรเมือง217081,071354331317661,8506230-ปกติปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
860100231100341086110034 วัดหูรอ นาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3323936----125914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100241100361086110036 บ้านสามเสียม นาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3273756----102911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100251100351086110035 ชุมชนบ้านนาชะอัง นาชะอัง เมืองชุมพร เมือง34531016623--2081217-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100271100381086110038 วัดนาทุ่ง นาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง23421156----149819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100291100411086110041 บ้านหนองเนียน บางลึก เมืองชุมพร เมือง3232466----6989-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100301100451086110045 วัดบางลึก บางลึก เมืองชุมพร เมือง3102366----4686-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100321100471086110047 บ้านศาลาลอย บางลึก เมืองชุมพร เมือง372356----4285-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100361100141086110014 วัดคูขุด บางหมาก เมืองชุมพร เมือง2223516----7398-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100371100151086110015 บ้านดอนไทรงาม บางหมาก เมืองชุมพร เมือง2452886873--2201120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100391100161086110016 บ้านคอเตี้ย บางหมาก เมืองชุมพร เมือง2162646----80810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100401100171086110017 วัดดอนรวบ บางหมาก เมืองชุมพร เมือง2252936833--2011118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100411100631086110063 บ้านเขาวง บ้านนา เมืองชุมพร เมือง13921086----147818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100421100231086110023 บ้านท่ามะปริง บ้านนา เมืองชุมพร เมือง13721176493--2031118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100431100051086110005 วัดหัวกรูด ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง4393766253--1401212-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860101021101081086110108 บ้านร้านตัดผม สองพี่น้อง ท่าแซะ ท่าแซะ1734345121336--5512225-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
860100441100011086110001 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง4130537214----5021926-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
860100451100021086110002 บ้านหัวถนน ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง4503916213--1621214-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100461100031086110003 บ้านหาดภราดรภาพ ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง4202536----7389-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100471100251086110025 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม วังไผ่ เมืองชุมพร เมือง139223481175--3901526-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860100481100261086110026 วัดดอนเมือง วังไผ่ เมืองชุมพร เมือง12921176423--1881117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100521100291086110029 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) วังใหม่ เมืองชุมพร เมือง13421126423--1881117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100531100301086110030 วัดน้อมถวาย วังใหม่ เมืองชุมพร เมือง15221716723--2951127-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100551100321086110032 บ้านนาแซะ วังใหม่ เมืองชุมพร เมือง1272796293--1351112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100561100331086110033 บ้านท่าไม้ลาย เมืองชุมพร ชุมพร เมือง15521396723--2661124-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100591100561086110056 วัดเชิงกระ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร เมือง5193586----7799-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100601100581086110058 บ้านคลองสูบ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร เมือง5212726473--1401113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100611100591086110059 บ้านเขาชันโต๊ะ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร เมือง5332856373--1551114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100621100671086110067 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วิสัยเหนือ เมืองชุมพร เมือง55321986673--3181129-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860100631100041086110004 บ้านหาดทรายรี หาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4242746----98812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100641100061086110006 บ้านทุ่งมะขาม หาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4232686373--1281112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100661100421086110042 ชุมชนวัดหาดพันไกร หาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3122686433--1231111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100681100731086110073 บ้านใหม่พัฒนา คุริง ท่าแซะ ท่าแซะ2102426----5287-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100691100741086110074 ประชานิคม 2 คุริง ท่าแซะ ท่าแซะ22521026573--1841117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100701102821086110282 บ้านท่าลานทอง คุริง ท่าแซะ ท่าแซะ26631596----225925-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
860100711100721086110072 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ท่าแซะ15231036543--2091217-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100721100841086110084 บ้านแก่งเพกาทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ท่าแซะ182756----83810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100731100811086110081 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ3313496----8099-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100751100781086110078 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ352126----1782-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100761100791086110079 บ้านหนองเรือ ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ35221936----245831-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
860100771100801086110080 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ3123356----4795-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100781100831086110083 บ้านหาดส้มแป้น ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ33821056----143818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100791100851086110085 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ ท่าแซะ270441512----4851630-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
860100801100891086110089 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ ท่าแซะ225221671224--3631328-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860100831100871086110087 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ ท่าแซะ21134531182589--9023129-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
860100891100931086110093 บ้านละมุ นากระตาม ท่าแซะ ท่าแซะ2193446----6397-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100901100961086110096 บ้านดอนเคี่ยม รับร่อ ท่าแซะท่าแซะ36731606----227925-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
860100911100981086110098 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
รับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3203306----5096-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100921101001086110100 บ้านหาดใน รับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ34721656673--2791125-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100931102831086110283 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี รับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ31917721193329--1,2443536-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
860100941100771086110077 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ1142476----6188-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100951101031086110103 บ้านคันธทรัพย์ สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ173318171236--3771624-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860100961101041086110104 บ้านเนินทอง สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ174317661033--3531229-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860100971101091086110109 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ1123226----3494-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100981101061086110106 บ้านพรุตะเคียน สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ12821136----141818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100991101051086110105 บ้านใหม่สมบูรณ์ สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ16331236----186921-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101001101021086110102 บ้านงาช้าง สองพี่น้อง ท่าแซะ ท่าแซะ14831166433--2071217-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101011101071086110107 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
สองพี่น้อง ท่าแซะ ท่าแซะ1163366----5296-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101031101111086110111 บ้านทรายขาว สองพี่น้อง ท่าแซะ ท่าแซะ15521606763--2911126-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101041100761086110076 บ้านธรรมเจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ14922156823--3461131-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860101051101101086110110 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1313786----109912-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101061100681086110068 บ้านกลาง หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1313966----127914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101071100691086110069 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1303656----95911-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101081100701086110070 ประชานิคม 4 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1783234111286--4402022-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860101091100711086110071 บ้านยายไท หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1263606----86910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101101100991086110099 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
หินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3132546193--86118-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101111101011086110101 บ้านน้ำเย็น ท่าแซะ ชุมพร ท่าแซะ33521056----140818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101121100971086110097 บ้านจันทึง หินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ34031116----151917-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101131101181086110118 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
เขาไชยราช ปะทิว ปะทิว2152336----4886-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101151101211086110121 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) เขาไชยราช ปะทิว ปะทิว24721306823--2591124-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101181101241086110124 บ้านไชยราช
#Stand Alone
เขาไชยราช ปะทิว ปะทิว2222656----87811-Stand Aloneปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101191101281086110128 บ้านวังช้าง ชุมโค ปะทิว ปะทิว14531426----187921-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101201101321086110132 บ้านหินกบ ชุมโค ปะทิว ปะทิว1353606----95911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101211101301086110130 บ้านบางจาก ชุมโค ปะทิว ปะทิว13531256363--1961216-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860101221101311086110131 บ้านชุมโค ชุมโค ปะทิว ปะทิว1453466----91910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101241101331086110133 บ้านดอนทราย ชุมโค ปะทิว ปะทิว1153326----4795-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101261101291086110129 บ้านบ่ออิฐ ชุมโค ปะทิว ปะทิว1112256----3685-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101271101251086110125 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ดอนยาง ปะทิว ปะทิว2263456----7198-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101281101191086110119 ชุมชนมาบอำมฤต ดอนยาง ปะทิว ปะทิว2218896631----1,1843930-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
860101291101201086110120 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ดอนยาง ปะทิว ปะทิว2192676----86811-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101301101231086110123 บ้านห้วยรากไม้ ดอนยาง ปะทิว ปะทิว25231336----185921-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101311101381086110138 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว15121656603--2761125-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101321101451086110145 บ้านคอกม้า บางสน ปะทิว ปะทิว1142446----5887-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101331101351086110135 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) บางสน ปะทิว ปะทิว1130640615----5362126-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
860101341101361086110136 บ้านดอนตะเคียน บางสน ปะทิว ปะทิว14321066----149819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101361101171086110117 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปากคลอง ปะทิว ปะทิว2152336----4886-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101371101151086110115 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากคลอง ปะทิว ปะทิว2192496----6889-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101391101121086110112 บ้านปากคลอง ปากคลอง ปะทิว ปะทิว23721546----191824-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101401101131086110113 วัดบางแหวน ปากคลอง ปะทิว ปะทิว2272966653--1881117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860101421101401086110140 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) สะพลี ปะทิว ปะทิว15621836983--3371131-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860101431101411086110141 อนุบาลบ้านเนินสำลี สะพลี ปะทิว ปะทิว1352986----133817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101451101431086110143 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) สะพลี ปะทิว ปะทิว13721466603--2431122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3