> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
860100081100201086110020 อนุบาลชุมพร ท่าตะเภา เมืองชุมพร เมือง1400141,72346----2,1236035-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
860100411100631086110063 บ้านเขาวง บ้านนา เมืองชุมพร เมือง13921086----147818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100421100231086110023 บ้านท่ามะปริง บ้านนา เมืองชุมพร เมือง13721176493--2031118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100471100251086110025 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม วังไผ่ เมืองชุมพร เมือง139223481175--3901526-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860100481100261086110026 วัดดอนเมือง วังไผ่ เมืองชุมพร เมือง12921176423--1881117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100521100291086110029 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) วังใหม่ เมืองชุมพร เมือง13421126423--1881117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100531100301086110030 วัดน้อมถวาย วังใหม่ เมืองชุมพร เมือง15221716723--2951127-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100551100321086110032 บ้านนาแซะ วังใหม่ เมืองชุมพร เมือง1272796293--1351112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100561100331086110033 บ้านท่าไม้ลาย เมืองชุมพร ชุมพร เมือง15521396723--2661124-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3