> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
860100021100211086110021 วัดหาดทรายแก้ว ตากแดด เมืองชุมพร เมือง2322906533--1751116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100041100651086110065 บ้านในห้วย ตากแดด เมืองชุมพร เมือง2112506----6188-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100211100181086110018 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)ตากแดด เมืองชุมพรเมือง217081,071354331317661,8506230-ปกติปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
860100271100381086110038 วัดนาทุ่ง นาทุ่ง เมืองชุมพร เมือง23421156----149819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100361100141086110014 วัดคูขุด บางหมาก เมืองชุมพร เมือง2223516----7398-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100371100151086110015 บ้านดอนไทรงาม บางหมาก เมืองชุมพร เมือง2452886873--2201120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100391100161086110016 บ้านคอเตี้ย บางหมาก เมืองชุมพร เมือง2162646----80810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100401100171086110017 วัดดอนรวบ บางหมาก เมืองชุมพร เมือง2252936833--2011118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3