> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
860100231100341086110034 วัดหูรอ นาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3323936----125914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100241100361086110036 บ้านสามเสียม นาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3273756----102911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100251100351086110035 ชุมชนบ้านนาชะอัง นาชะอัง เมืองชุมพร เมือง34531016623--2081217-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100291100411086110041 บ้านหนองเนียน บางลึก เมืองชุมพร เมือง3232466----6989-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100301100451086110045 วัดบางลึก บางลึก เมืองชุมพร เมือง3102366----4686-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100321100471086110047 บ้านศาลาลอย บางลึก เมืองชุมพร เมือง372356----4285-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100661100421086110042 ชุมชนวัดหาดพันไกร หาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3122686433--1231111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2