> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
860100091100131086110013 วัดดอนทรายแก้ว ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง43221136513--1961118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100101100081086110008 วัดพิชัยยาราม ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4854331122639--6792527-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
860100111100091086110009 บ้านคอสน ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4192486----6788-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100131100071086110007 บ้านบางคอย ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง44721297----176920-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860100141100121086110012 บ้านบางหลง ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4132516----6488-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100431100051086110005 วัดหัวกรูด ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง4393766253--1401212-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100441100011086110001 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง4130537214----5021926-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
860100451100021086110002 บ้านหัวถนน ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง4503916213--1621214-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100461100031086110003 บ้านหาดภราดรภาพ ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง4202536----7389-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100631100041086110004 บ้านหาดทรายรี หาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4242746----98812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100641100061086110006 บ้านทุ่งมะขาม หาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4232686373--1281112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2