> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
860100021100211086110021 วัดหาดทรายแก้ว ตากแดด เมืองชุมพร เมือง2322906533--1751116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100061100611086110061 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร เมือง5222806343--1361112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100091100131086110013 วัดดอนทรายแก้ว ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง43221136513--1961118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100101100081086110008 วัดพิชัยยาราม ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4854331122639--6792527-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
860100171100601086110060 บ้านเขาบ่อ ทุ่งคาเมืองชุมพรเมือง5403786393--1571213-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100211100181086110018 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)ตากแดด เมืองชุมพรเมือง217081,071354331317661,8506230-ปกติปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
860100251100351086110035 ชุมชนบ้านนาชะอัง นาชะอัง เมืองชุมพร เมือง34531016623--2081217-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100371100151086110015 บ้านดอนไทรงาม บางหมาก เมืองชุมพร เมือง2452886873--2201120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100401100171086110017 วัดดอนรวบ บางหมาก เมืองชุมพร เมือง2252936833--2011118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100421100231086110023 บ้านท่ามะปริง บ้านนา เมืองชุมพร เมือง13721176493--2031118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100431100051086110005 วัดหัวกรูด ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง4393766253--1401212-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860101021101081086110108 บ้านร้านตัดผม สองพี่น้อง ท่าแซะ ท่าแซะ1734345121336--5512225-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
860100451100021086110002 บ้านหัวถนน ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง4503916213--1621214-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100471100251086110025 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม วังไผ่ เมืองชุมพร เมือง139223481175--3901526-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860100481100261086110026 วัดดอนเมือง วังไผ่ เมืองชุมพร เมือง12921176423--1881117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100521100291086110029 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) วังใหม่ เมืองชุมพร เมือง13421126423--1881117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100531100301086110030 วัดน้อมถวาย วังใหม่ เมืองชุมพร เมือง15221716723--2951127-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100551100321086110032 บ้านนาแซะ วังใหม่ เมืองชุมพร เมือง1272796293--1351112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100561100331086110033 บ้านท่าไม้ลาย เมืองชุมพร ชุมพร เมือง15521396723--2661124-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100601100581086110058 บ้านคลองสูบ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร เมือง5212726473--1401113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100611100591086110059 บ้านเขาชันโต๊ะ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร เมือง5332856373--1551114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100621100671086110067 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วิสัยเหนือ เมืองชุมพร เมือง55321986673--3181129-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860100641100061086110006 บ้านทุ่งมะขาม หาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4232686373--1281112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100661100421086110042 ชุมชนวัดหาดพันไกร หาดพันไกร เมืองชุมพร เมือง3122686433--1231111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100691100741086110074 ประชานิคม 2 คุริง ท่าแซะ ท่าแซะ22521026573--1841117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860100711100721086110072 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ท่าแซะ15231036543--2091217-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100801100891086110089 ชุมชนประชานิคมท่าแซะ ท่าแซะ ท่าแซะ225221671224--3631328-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860100831100871086110087 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ ท่าแซะ21134531182589--9023129-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
860100921101001086110100 บ้านหาดใน รับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ34721656673--2791125-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860100931102831086110283 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี รับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ31917721193329--1,2443536-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
860100951101031086110103 บ้านคันธทรัพย์ สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ173318171236--3771624-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860100961101041086110104 บ้านเนินทอง สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ174317661033--3531229-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860101001101021086110102 บ้านงาช้าง สองพี่น้อง ท่าแซะ ท่าแซะ14831166433--2071217-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101031101111086110111 บ้านทรายขาว สองพี่น้อง ท่าแซะ ท่าแซะ15521606763--2911126-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101041100761086110076 บ้านธรรมเจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ14922156823--3461131-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860101081100701086110070 ประชานิคม 4 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1783234111286--4402022-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860101101100991086110099 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
หินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3132546193--86118-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101151101211086110121 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) เขาไชยราช ปะทิว ปะทิว24721306823--2591124-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101211101301086110130 บ้านบางจาก ชุมโค ปะทิว ปะทิว13531256363--1961216-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860101311101381086110138 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว15121656603--2761125-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101401101131086110113 วัดบางแหวน ปากคลอง ปะทิว ปะทิว2272966653--1881117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
860101421101401086110140 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) สะพลี ปะทิว ปะทิว15621836983--3371131-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
860101451101431086110143 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) สะพลี ปะทิว ปะทิว13721466603--2431122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3