> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
860100011100641086110064 วัดขุนกระทิงขุนกระทิง เมืองชุมพร เมือง5142666----808102ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100041100651086110065 บ้านในห้วย ตากแดด เมืองชุมพร เมือง2112506----6188-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100111100091086110009 บ้านคอสน ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4192486----6788-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100141100121086110012 บ้านบางหลง ท่ายาง เมืองชุมพร เมือง4132516----6488-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100151100541086110054 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5203636----8399-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100201100521086110052 วัดทุ่งคา ทุ่งคา เมืองชุมพร เมือง5153546----6998-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100241100361086110036 บ้านสามเสียม นาชะอัง เมืองชุมพร เมือง3273756----102911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100291100411086110041 บ้านหนองเนียน บางลึก เมืองชุมพร เมือง3232466----6989-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100301100451086110045 วัดบางลึก บางลึก เมืองชุมพร เมือง3102366----4686-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100321100471086110047 บ้านศาลาลอย บางลึก เมืองชุมพร เมือง372356----4285-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100361100141086110014 วัดคูขุด บางหมาก เมืองชุมพร เมือง2223516----7398-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100391100161086110016 บ้านคอเตี้ย บางหมาก เมืองชุมพร เมือง2162646----80810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100461100031086110003 บ้านหาดภราดรภาพ ปากน้ำ เมืองชุมพร เมือง4202536----7389-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100591100561086110056 วัดเชิงกระ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร เมือง5193586----7799-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100631100041086110004 บ้านหาดทรายรี หาดทรายรี เมืองชุมพร เมือง4242746----98812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100681100731086110073 บ้านใหม่พัฒนา คุริง ท่าแซะ ท่าแซะ2102426----5287-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100721100841086110084 บ้านแก่งเพกาทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ท่าแซะ182756----83810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100731100811086110081 บ้านหาดหงส์
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ3313496----8099-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100751100781086110078 บ้านเขาพาง
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ352126----1782-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100771100801086110080 บ้านหัวว่าว
#เรียนรวมบางชั้น
ท่าข้าม ท่าแซะ ท่าแซะ3123356----4795-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100891100931086110093 บ้านละมุ นากระตาม ท่าแซะ ท่าแซะ2193446----6397-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100911100981086110098 บ้านรับร่อ
#เรียนรวมบางชั้น
รับร่อ ท่าแซะ ท่าแซะ3203306----5096-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100941100771086110077 บ้านเหมืองทอง
#เรียนรวมบางชั้น
สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ1142476----6188-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860100971101091086110109 บ้านสวนทรัพย์
#เรียนรวมทุกชั้น
สลุย ท่าแซะ ท่าแซะ1123226----3494-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101011101071086110107 ประชาพัฒนา
#เรียนรวมบางชั้น
สองพี่น้อง ท่าแซะ ท่าแซะ1163366----5296-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101051101101086110110 บ้านตาหงษ์
#เรียนรวมบางชั้น
หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1313786----109912-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101071100691086110069 บ้านบึงลัด
#เรียนรวมบางชั้น
หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1303656----95911-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101091100711086110071 บ้านยายไท หงษ์เจริญ ท่าแซะ ท่าแซะ1263606----86910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101101100991086110099 บ้านหินแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
หินแก้ว ท่าแซะ ท่าแซะ3132546193--86118-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101131101181086110118 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
เขาไชยราช ปะทิว ปะทิว2152336----4886-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101181101241086110124 บ้านไชยราช
#Stand Alone
เขาไชยราช ปะทิว ปะทิว2222656----87811-Stand Aloneปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101201101321086110132 บ้านหินกบ ชุมโค ปะทิว ปะทิว1353606----95911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101221101311086110131 บ้านชุมโค ชุมโค ปะทิว ปะทิว1453466----91910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101241101331086110133 บ้านดอนทราย ชุมโค ปะทิว ปะทิว1153326----4795-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101261101291086110129 บ้านบ่ออิฐ ชุมโค ปะทิว ปะทิว1112256----3685-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101271101251086110125 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ดอนยาง ปะทิว ปะทิว2263456----7198-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101291101201086110120 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ดอนยาง ปะทิว ปะทิว2192676----86811-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101321101451086110145 บ้านคอกม้า บางสน ปะทิว ปะทิว1142446----5887-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101361101171086110117 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปากคลอง ปะทิว ปะทิว2152336----4886-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101371101151086110115 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากคลอง ปะทิว ปะทิว2192496----6889-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1