> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
860101131101181086110118 บ้านทรายแก้ว
#เรียนรวมบางชั้น
เขาไชยราช ปะทิว ปะทิว2302366----6688-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101151101211086110121 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) เขาไชยราช ปะทิว ปะทิว25521516803--2861126-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
860101181101241086110124 บ้านไชยราช
#Stand Alone
เขาไชยราช ปะทิว ปะทิว2302606----90811-Stand Aloneปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101271101251086110125 บ้านทุ่งเรี้ย
#เรียนรวมบางชั้น
ดอนยาง ปะทิว ปะทิว2603766----136915-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101281101191086110119 ชุมชนมาบอำมฤต ดอนยาง ปะทิว ปะทิว2205892731----1,1323929-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
860101291101201086110120 วัดดอนยาง
#เรียนรวมบางชั้น
ดอนยาง ปะทิว ปะทิว2152696----84811-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101301101231086110123 บ้านห้วยรากไม้ ดอนยาง ปะทิว ปะทิว25131346----185921-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101361101171086110117 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมบางชั้น
ปากคลอง ปะทิว ปะทิว2112326----4385-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101371101151086110115 บ้านถ้ำธง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากคลอง ปะทิว ปะทิว2262576----83810-เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
860101391101121086110112 บ้านปากคลอง ปากคลอง ปะทิว ปะทิว23621426----178822-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
860101401101131086110113 วัดบางแหวน ปากคลอง ปะทิว ปะทิว2222976693--1881117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2